آزمون های آزمایشی TOEFL و GRE

آکادمی پارسه با توجه به درخواست دانشجویان مبنی بر این بر این موضوع که با توجه به هزینه زیاد آزمون اصلی نیاز به سنجشی دقیق با قراری گیری در شرایط آزمون جهت محک زدن خود احساس می کنند ،  از این رو ما با تکیه بر دانش فنی خود و بهرمندی از اساتید باتجربه ,Native  وآشنا به آزمون های  TOEFL و GRE و با همکاری سنتر علامه سخن جهت حضور در مرکز آزمونی واقعی جهت شبیه سازی هرچه بیشتر با آزمون های اصلی

 اقدام به تولید نرم افزار اختصاصی و مشابه آزمون اصلی نموده ایم تا بتوانیم در حل یکی از دغدغه های امروز دانشجویان قدمی موثر برداشته باشیم.

با توجه به استاندارد های بالای آکادمی پارسه می توان این اطمینان را داد که آزمون های آزمایشی این اکادمی بیشترین شباهت از نظر کیفیت سوالات با آزمون اصلی را دارد و با حضور در سنتر مجاز آزمون اصلی کامل ترین شبیه سازی آزمون را برای شما نسبت به سایر موسسات فراهم می آورد که امید است بتوانیم رضایت حداکثری شما را کسب کنیم.