دوره ترمیک زبان انگلیسی – General English

دوره ای جنرال این آکادمی برای زبان انگلیسی  شامل پنج مقطع کلی و هر مقطع دارای چهار سطح می باشد که در جدول زیر ملاحظه می نمایید .

در این اکادمی کلاس های آنلاین جنرال به صورت نیمه خصوصی یا خصوصی  برگزار میگردد.

– کلاس های خصوصی :

بعد از انجام تعیین سطح و نیاز دانشجو و هماهنگی با استاد طول ترم و تعداد جلسات مشخص می گردد

– کلاس های نیمه گروهی :

بعد از انجام تعیین سطح و مشخص شدن سطح دانشجویان می توانند به دو صورت زیر برای حضور در کلاس ها انتخاب کنند .

1- کلاس های دو روز در هفته (که طول ترنی مشابه جدول بالا می باشد )

2 – کلاس های یک جلسه در هفته  ( طول ترم دوبرابر حالت استاندارد می باشد )

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *