کلاس های آنلاین مکالمه :

برای بسیاری از دانشجویان پیش امده که با وجود طی مراحل  و ترم های آموزشی با توجه به تمرکز کمتر بعضی از آموزشگاه بر مکالمه یا به خاطر شرایط جمعیتی کلاس ها فرصت کمتر مکالمه با وجود گذراندن دورهای متعدد بازهم در مکالمه دچار مشکل هستن .

از این رو این آکادمی با توجه به نیاز فرصت بیشتر برای مکالمه یا رفع مشکلات بیانی دانشجویان اقدام به ارائه دوره مکالمه به سه متود مختلف نموده است که به شرح زیر می باشد :

1 – Free Discussion (مکالمه آزاد ) :

در این  دوره همان طور که از اسمش مشخص هست دانشجویان با صطحی قابل قبول و صرفا نیاز به تمرین مکالمه پیشنهاد می گردد و در هر جلسه استاد با تعیین موضوع بحث آغاز گر بحث هست و از خصوصیات این دوره رفع  ایرادات گرامری دانشجویان ،  فرصت مکالمه بیشتر ، تصحیح لهجه دانشجویان پیشرفت محصوص فن بیان و افزایش اعتماد به نفس دانشجویان خروجی های این دوره هستن .

2- Speaking Course (دوره مکالمه ) :

در این دوره دانشجویان می توانند  به عنوان دوره کمکی برای ارتقاء همزمان  چهار مهارت استفاده کنند و قواعد و ساختار های مرتبط با سطح خود را آموز ببین و همچنان از فرصت مکالمه بیشتر همزمان استفاده کنند ویژگی های این دوره برای دانشجویان  رفع ایرادات گرامری همزمان با فرصت مکالمه بیشتر ، تصحیح لهجه و ایرادات گویشی با توجه به لهجه نیاز دانشجو  فرصت مکالمه دست جمعی ، شنیدن لهجه و تلفظ های متفاوت و تقویت مهارت شنیداری  و افزایش اعتماد بنفس خروجی های شما می باشد3- English Speaking Crash Course (دوره مکالمه تخصصی فشرده ) :

دانشجویان که برای آزمون های بین المللی آماده می شوند و در یک یا دو مهارت مکالمه به همراه شنیداری دچار مشکل هستن موثر هست ویژگی های این دوره تمرین مکالمه بر سر موضعات امتحانی ، آماده سازی و هماهنگی بیشتر برای صحبت در زمان های نیاز ، رفع ایرادات و غلط های موجود در مکالمه ، آمادگی بیشتر مهارت شنیداری برای آمادگی با مواجه هر لهجه و افزایش اعتماد بنفس به همراه فرصت کافی تمرین و مکالمه خروجی های این دوره می باشد .این آکادمی با برگزاری دور های بالا را به صورت کلاس های  آنلاین و تعاملی تلاش  هستیم بالاترین کیفیت را همراه با نتیجه مناسب برای شما فراهم نماییم

شما بعد از گذراندن تعیین سطح برای شروع یا گذراندن دوره های به همزمان در این آکادمی می توانید در هریک از دوره های بالا با توجه به نیازتان استفاده کنید که با توجه به شرایط شما می توانید به دوصورت زیر در دوره ها شرکت کنید


1- کلاس های عادی : طول ترم در این دوره 5 هفته می باشد و هر هفته دو جلسه 1/5 ساعته می باشد.

2- کلاس های فشرده : طول ترم در این دوره 5 هفته هر هفته 3 جلسه 2 ساعته می باشد .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *